Zonguldak İl Halk Kütüphanesi
 
BAĞLANTILAR

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz:    
 
Toplumun tüm bireyleri arasında cinsiyet, yaş, dil, din, ırk, milliyet, düşünce, ekonomik düzey , mesleki ve eğitim farkı gözetmeksizin her konudaki düşünsel ve sanat ürünlerinden ücretsiz ve özgürce yararlanmasını sağlayarak yaşam boyu öğrenme, eğitim, bilgi, kişisel gelişim ve boş zamanlarını da içine alan gereksinimleri karşılamak, toplumun ekonomik, sosyal, eğitsel, kültürel ve teknik kalkınmasına, demokratik bir toplumun oluşturulmasına ve yaşatılmasına katkı sağlamak.

Vizyonumuz :

Halkın üniversitesi olma yolunda çağdaş kütüphanecilik hizmetlerini en üst düzeyde sağlayarak, okuma kültürünün oluşmasında ve bilgi toplumu olma yolunda her konudaki düşünce ve sanat ürünlerinden tüm bireylerin eşit ve bedelsiz olarak yararlanabildiği toplum içinde yaşayan dinamik bir güç olarak tercih edilecek başvuru merkezi olmak.

okuyan madenci.jpg
 
KOHA 


Kültür Çocuk.png Mesai Gün ve Saatleri
 
 
 
    Pazartesi - Cuma : 08:30/18:30
    cumartesi            : 10.00/18.00
    Pazar Günü Kapalıdır.

İçerik Görüntülenme Sayısı

Bu sayfa 168 kez gösterilmiştir.